Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ (1941-1944) 
ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ "ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ" 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (1944)

       Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Νίκου Ι. Ζερβή που περιλαμβάνει τις εφημερίδες του Μυστικού Τύπου της Μεσσηνίας 1941-1944 στα χρόνια της Ιταλικής και Γερμανικής Κατοχής ως και τον Τύπο της "Λαϊκής Εξουσίας" (1944) μετά την Απελευθέρωση, όπου παρουσιάζεται πλήθος αγνώστων στοιχείων για την τεκμηρίωση των εντύπων του Μυστικού Τύπου.