Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

ΝΙΚΟΥ Ι. ΖΕΡΒΗ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗ

Γ' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών
(Καλαμάτα 8-15 Σεπτεμβρίου 1985)